Τελευταίες Ειδήσεις

Το Λιμεναρχείο Κύμης στα πλαίσια της διαρκώς καταβαλλόμενης προσπάθειας για την εξασφάλιση της κατάρτισης του Κοινού σε αντικείμενα συναφή με τις αρμοδιότητες αστυνόμευσης του Σώματος περί της αλιευτικής νομοθεσίας επισυνάπτει σχετικούς επί του θέματος πινάκες προς πλήρη ενημέρωση των πολιτών.

1. Η ερασιτεχνική αλιεία επιτρέπεται να γίνεται ΜΟΝΟ με τα κάτωθι αλιευτικά εργαλεία, τα οποία ορίζονται στο Π.Δ. 373/85 (ΦΕΚ 131Α), όπως ισχύει, και τον κανονισμό (ΕΚ) 1967 / 2006
ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ
Μέχρι 150 αγκίστρια / ερασιτέχνη αλιέα ή μέχρι 300 αγκίστρια / σκάφος ανεξαρτήτως αριθμού αλιέων. Απαγορεύονται το μήνα Μάιο
ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ
Απαγορεύεται:
- Από άτομα, που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
- Τον μήνα Μάιο.
- Αμέσως μετά τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.
- Σε απόσταση 200 μέτρων από:
αα) το σημείο που συνήθως κολυμπούν οι λουόμενοι,
ββ) τα λιμενικά έργα ή ναυτιλιακές σημάνσεις ή σκάφη ή άλλα πλωτά μέσα αλιείας, καθώς και τα δίχτυα με εμφανή σήμανση και
γγ) τα αγκυροβολημένα πλοία.
- Σε θαλάσσιες ζώνες διέλευσης σκαφών, καθώς και εισόδους – εξόδους λιμανιών ή αγκυροβολίων.
- Η χρήση οποιασδήποτε μορφής καταδυτικής συσκευής παροχής αέρα από σκάφος ή φορητής αυτόνομης καταδυτικής συσκευής. Επίσης απαγορεύεται να υπάρχουν αναπνευστικές συσκευές στα σκάφη και τα πλωτά μέσα που χρησιμοποιούνται.
- Η χρήση καμακιού, που η προσωπική του δύναμη να προέρχεται από την εκπυρσοκρότηση εκρηκτικής ύλης ή άλλου χημικού μίγματος.
- Η χρήση υποβρύχιου φωτός.
- Τα εργαλεία, που είναι ειδικά για την υποβρύχια αλιεία, δεν πρέπει να είναι οπλισμένα όταν βρίσκονται έξω από το νερό ή στην ξηρά.
- Κατά τη κατάδυση πρέπει να φέρεται ο προβλεπόμενος επιπλέων σημαντήρας.
ΑΠΟΧΗ, ΚΑΜΑΚΙ ΧΕΡΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΩΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
(όπως καθετή, συρτή, πεταχτάρι, τσαπαρί, μπρακαρόλα, καλαμίδι, πετονιά, σαλαγγγιά).
Επιτρέπεται η χρήση της ηλεκτροκίνητης καθετής.
ΠΑΓΙΔΕΣ (κοφινέλλα-κιούρτοι)
Μέχρι δύο (02) / ερασιτέχνη αλιεία με μήκος πλευράς κάθε ματιού μεγαλύτερο από 40 χιλ.
ΠΕΖΟΒΟΛΟΣ
Ένας (01) για κάθε ερασιτέχνη αλιέα με μήκος πλευράς κάθε ματιού μεγαλύτερο από 30 χιλιοστά και διάμετρο του πεζοβόλου μικρότερη από 10 μέτρα.
Απαγορεύεται η αλιεία με πεζοβόλο στις εκβολές των ποταμιών, σε απόσταση 500 μέτρων ακτινοειδώς από αυτές και στα εσοδευτικά στόμια των ιχθυοτροφείων σε απόσταση 200 μέτρων από αυτά.
ΠΙΡΟΥΝΑ ή ΧΕΡΑ
χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε μηχανικού μέσου καθώς και με ελεύθερη κατάδυση για την αλιεία αχινών.

Δεν επιτρέπεται:
α) η χρήση τηλεκατευθυνόμενου ή άλλου τύπου βοηθημάτων μεταφοράς και απελευθέρωσης αγκιστρωτών εργαλείων.
β) η χρήση του διχτυωτού εργαλείου με την ονομασία «απόχη σηκωτή» το οποίο είναι παραλλαγή του επιτρεπόμενου εργαλείου απόχη και παραπέμπει στο αλιευτικό εργαλείο σταφνοκάρι.
γ) η χρήση των διχτυών στην ερασιτεχνική αλιεία καθώς επίσης και
δ) η χρήση παραγαδιών για αλιεία άκρως μεταναστευτικών.
2. Κάθε ερασιτέχνης αλιέας επιτρέπεται να αλιεύει:
1. Ψάρια ή κεφαλόποδα Μέχρι πέντε (05) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα κατά το 24ωρο όταν χρησιμοποιεί όλα τα επιτρεπόμενα εργαλεία της ερασιτεχνικής αλιείας εκτός των παραγαδιών με τα οποία επιτρέπεται να αλιεύει μέχρι δέκα (10) κιλά.
Υφίσταται εξαίρεση όταν ένα ψάρι μόνο του έχει μεγαλύτερο βάρος.
Ένα (01) άτομο του γένους των ροφοειδών (EPINE-PHELUS)
2. Τα κάτωθι ζώντα δολώματα (Π.Δ. 109/2002 ΦΕΚ 92Α):

Είδος Μέγεθος Επιτρεπόμενη περίοδος Μέχρι τριάντα (30) άτομα ανά είδος, ημέρα και ερασιτέχνη αλιέα.
Opheliabicomis (σκουλήκι της άμμου)
5 εκ. Από
1η Ιουνίου –
31 Ιανουαρίου Μέχρι 60 άτομα ανά είδος και ημέρα όταν χρησιμοποιούν σκάφος.
Pateilaspp (πεταλίδα) 3 εκ. Από
1η Ιουνίου –
31 Μαρτίου Ειδικότερα μια (01) ώρα μετά την ανατολή.
Paguridea(κατσιμάμαλο, στρομπόρι, ποδαράτο, πορφύρα, κυρίκι, σκαλτσίνι)
5 εκ. Από
1η Σεπτεμβρίου –
30 Απριλίου Και μέχρι μια (01) ώρα πριν τη δύση του ηλίου.
3. Αχινοί Α. Μέχρι είκοσι (20) άτομα ανά ημέρα ανά ερασιτέχνη αλιέα.
Β. Μέχρι τριάντα (30) άτομα αχινών ανά ημέρα συνολικά ανά ερασιτεχνικό σκάφος.
Γ. Επιτρέπονται τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Δεκέμβριο
Δ. Μια ώρα μετά την ανατολή έως και μια ώρα πριν τη δύση του ηλίου.
Ε. Ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 5 εκ. κατά τη διάμετρο χωρίς αγκάθια.
4. Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία οποιουδήποτε άλλου είδους (π.χ. καραβίδα, αστακός)

5. Για τα είδη ερυθρός τόνος, μακρύπτερος τόνος ξιφίας απαιτείται ειδική άδεια αλιείας η οποία χορηγείται μόνο σε επαγγελματίες αλιείς.

6. Απαγορεύεται η πώληση και γενικά η εμπορία αλιευμάτων

3. Ενδεικτικά τα ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέθη αλιευμάτων είναι:
ΒΛΑΧΟΣ, ΣΦΥΡΙΔΑ, ΡΟΦΟΣ 45 εκ. ΚΑΝ. (ΕΚ) 1967/2006
ΛΑΥΡΑΚΙ 25 εκ. ΚΑΝ. (ΕΚ) 1967/2006
ΣΑΡΓΟΣ 23 εκ. ΚΑΝ. (ΕΚ) 1967/2006
ΓΛΩΣΣΑ, ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ, ΤΣΙΠΟΥΡΑ 20 εκ. ΚΑΝ. (ΕΚ) 1967/2006
ΦΑΓΚΡΙ ΚΟΙΝΟ, ΜΥΤΑΚΙ 18 εκ. ΚΑΝ. (ΕΚ) 1967/2006
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙ 17 εκ. ΚΑΝ. (ΕΚ) 1967/2006
ΚΕΦΑΛΟΣ 16 εκ. Β.Δ. 26-01-1954
ΛΥΘΡΙΝΙ ΚΟΙΝΟ 15 εκ. ΚΑΝ. (ΕΚ) 1967/2006
ΛΙΤΣΑ 14 εκ. Β.Δ. 26-01-1954
ΣΠΑΡΟΣ 12 εκ. ΚΑΝ. (ΕΚ) 1967/2006
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ 11 εκ. ΚΑΝ. (ΕΚ) 1967/2006
ΓΟΠΑ 10 εκ. Β.Δ. 26-01-1954
ΧΤΑΠΟΔΙ 500 χλγρ. Π.Δ. 144/1986

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ Η ΑΛΙΕΙΑ
α)ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΜΗΣ,
β)ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΙΝΑΡΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ, γ)ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΩΛΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΟΠΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΟΥΝ ΤΑ Α/Κ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 500 Μ. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ.

ΑΡΘ.19 (ΦΕΚ186Β/8-4-85)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ Η ΑΛΙΕΙΑ
α. ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/6-30/9
1. ΚΑΤΑΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΛΙΜΝΙΩΝΑ - ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ - ΘΑΨΑ - ΤΣΙΛΑΡΟ, ΠΛΑΤΑΝΑΣ -ΣΤΟΜΙΟΥ - ΜΟΥΡΤΕΡΗΣ ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ (ΑΝ.ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΙ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ) - ΑΓ.ΦΩΚΑΣ - ΠΕΥΚΟ ΑΡΤΙΤΣΑ - ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΘΕΟΤΟΚΟΣ - ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ - ΜΑΓΑΖΙ ΜΩΛΟΥ ΑΣΠΟΥΣ - ΑΧΙΛΙ (ΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ) ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ 300 ΜΕΤΡΑ.

ΑΡΘ.20 ΤΟΥ ΑΡΙΘ.6 Ε.Κ.Λ. ΚΥΜΗΣ (ΦΕΚ186Β/ 8-4-85)
β . ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ,ΓΡΙ-ΓΡΙ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ,ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ,ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΚΑΦΟΣ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ,ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Ν.ΣΚΥΡΟΥ,ΣΤΗΝ ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΗΤΟΥ ΤΟΞΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ ΠΟΔΙΑ(Ν.ΕΞΩ ΠΟΔΙΕΣ)Ν.ΣΚΥΡΟΥ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ φ 39ο 01΄,00Β λ 24ο29΄,00Α,ΑΚΤΙΝΑ 03Ν.Μ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ φ 38ο 57΄,04Β λ 24ο27΄,03Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚ.ΤΡΙΠΛΑΣΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ Ν.ΣΚΥΡΟΥ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ φ 38ο 57΄,03Β λ 24ο 27΄,03Α

Ε.Κ.Λ ΚΥΜΗΣ ΑΡΙΘΜ.15/29-09-2003

4. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της αλιευτικής Νομοθεσίας επιβάλλεται κατάσχεση των αλιευμάτων και των μη επιτρεπόμενων εργαλείων, καθώς επίσης και πρόστιμα ύψους από 293,47€ έως 1.467,35€ ή 586,94€ έως 2.934,70€ (άρθρο 11 Ν.Δ. 420/1970).

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.