STAR Κεντρικής Ελλάδας
Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης
Τελευταίες Ειδήσεις

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2019 (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016).

Ο Δήμος Ορχομενού προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάκεσης των αντίστοιχων δημοσίων συμβάσεων, μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, όπως καθορίζεται ειδικότερα στις παραγράφους 5 & 6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για το έτος 2019

Καλεί τους υποψήφιους αναδόχους, που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου Ορχομενού σε μία ή περισσότερες κατηγορίες έργων ή μελετών ή Τεχνικών Υπηρεσιών να υποβάλουν σχετική Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση (τις οποίες θα βρείτε στην ισοστελίδα του Δήμου), στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: 28θσ Οκτωβρίου 50, 32300 Ορχομενόσ, Γραφείο: Πρωτοκόλλου, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2261351125).

Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά του οποίου κα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομζνου και τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016»

είτε αυτοπροσόπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως και την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτώτων των άρθρων 105 & 106 του ν. 3669/2008 (πρώην Νομαρχιακών Μητρώων) ή Μελετητικό Πτυχίο ή πιστοποιητικό εγγραφή στο οικείο Επιμελήτιριο, το οποίο να είναι σε ισχύ.

Η παρούσα Πρόσκληση υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορχομενού www.orchomenos.gr, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.