fbpx
MENU
MENU
STAR Κεντρικής Ελλάδας
STAR Κεντρικής Ελλάδας
STARSPORTS.GR
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020 14:52

Η διαχείριση πόρων στην αντιμετώπιση κρίσεων

Έγραψε ο

Μαστρογιάννης ΒασίληςΣήμερα η Χώρα μας βρίσκεται ενώπιων απρόβλεπτων γεγονότων που τα αποτελέσματά τους είναι εμφανή αλλά οι μεσομακροπρόθεσμες συνέπειες θα φανούν στο άμεσο μέλλον. Τα γεγονότα αυτά σαφώς χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και λήψης έκτακτων μέτρων από την οργανωμένη Πολιτεία, η οποία θα δοκιμαστεί πολλαπλώς και θα έρθει αντιμέτωπη όχι μόνο με τις συνέπειες της κρίσης, αλλά και με τη δυσπιστία των πολιτών.


Όλοι συμφωνούν ότι υφίστανται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για να ληφθούν έκτακτα μέτρα και ομοθυμία για την αντιμετώπιση των κινδύνων που υφίστανται.
Στα σύνορα κρίθηκε και σωστά κατά τη γνώμη μου ότι υφίσταται περίπτωση εξωτερικού κινδύνου και άμεση απειλή της εθνικής ασφάλειας, γι αυτό ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή του σχεδίου της γείτονος η οποία εκμεταλλεύτηκε με το χειρότερο τρόπο ταλαιπωρημένους και εξαθλιωμένους ανθρώπους, ακόμη και μικρά παιδιά, για να εξυπηρετήσει τα πολιτικά ή άλλα συμφέροντά της.
Η Χώρα φαίνεται πως άντεξε και με τις ευλογίες ( έστω με απροθυμία και σε επίπεδο ευχών) των Ευρωπαίων εταίρων μας, κερδήθηκε μια πρώτη μάχη και οδήγησε τον Ερντογάν σε αναδίπλωση και αλλαγή των σχεδίων και της διαπραγμάτευσης με την ΕΕ.
Η υγειονομική κρίση είναι σαφώς πιο σοβαρή και ως παγκόσμιο φαινόμενο θα έχει μεσοπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της κοινωνικοοικονομικής ζωής.
Κρίσεις όπως αυτές που μας απασχολούν προέρχονται από απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία έχουν δυσμενή και ανεπιθύμητα αποτελέσματα, αλλά μπορεί να γεννηθούν και από σκοπούμενες ενέργειες όπως η περίπτωση των συνόρων. Αναπτύσσονται δε, με αργούς ή γοργούς ρυθμούς αναλόγως την καταλληλότητα και την εγκυρότητα των μέτρων που λαμβάνει μία Πολιτεία ή η Παγκόσμια Κοινότητα.
Για να αντιμετωπιστεί μία κρίση θα πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα
- κατανόηση από τους αρμόδιους της δυναμικής του φαινομένου,
- προσδιορισμός της επικινδυνότητάς του,
- πιθανός κύκλος ζωής της κρίσης,
- δημιουργία έλεγχου κατά την ανάπτυξή της κρίσης με τη λήψη των κατάλληλων και πρόσφορων μέτρων
- σταδιακός περιορισμός κατά την ωρίμανσή της.
- προσαρμογή των μέτρων αναλόγως την εξέλιξη του φαινομένου
- έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση του κόσμου προκειμένου να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη προς την Πολιτεία,

Στις περιπτώσεις τώρα που μας απασχολούν φαίνεται ότι ένα πρώτο στοίχημα έχει κερδηθεί, απαιτείται όμως συνέχεια και συνέπεια και σε αυτό πρέπει να βοηθήσουν όλοι οι πολίτες, λαμβάνοντας όλα εκείνα τα μέτρα προφύλαξης που οι ειδικοί έχουν θέσει για να περιοριστεί το φαινόμενο.
Η προσωπική ευθύνη όλων μας θα παίξει σημαντικό ρόλο στο ξεπέρασμα των κρίσεων, γι΄ αυτό απαιτείται και η Πολιτεία υπεύθυνα να συνεχίσει όσο απαιτείται την τήρηση των μέτρων, αλλά και να διαφυλάττει με σαφή οριοθέτηση τους ρόλους ενός εκάστου, για να μη δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων και εκτροπές.

 

Για την υγειονομική κρίση χρειάζεται ενίσχυση του συστήματος με προσωπικό και πόρους, αλλά κυρίως ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού γιατί η κρίση είναι μπροστά. Θα πρέπει η Πολιτεία να σκεφτεί άμεσα την εκ περιτροπής εργασία του προσωπικού στα νοσοκομεία για να μην υπάρχει σπατάλη δυνάμεων και να είναι έτοιμοι όλοι ( ιατρικό, εργαστηριακό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και βοηθητικό) να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στο άμεσο μέλλον.
Πρέπει να γίνει από όλους κατανοητό ότι δεν είμαστε σε κανονικές συνθήκες, γι΄ αυτό η εξοικονόμηση δυνάμεων και η διαχείριση των πόρων είναι αυτή που θα κερδίσει τη μάχη, όπως έχει αποδείξει περίτρανα η ιστορία σε παρόμοιες και ακόμη χειρότερες καταστάσεις.

 

Το ίδιο ισχύει και για τις δυνάμεις στα σύνορα όπου η εναλλαγή εργασίας και η απολύτως αναγκαία χρησιμοποίηση των πόρων, θα βοηθήσει να υπάρχει μια ισόρροπη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της ασύμμετρης απειλής που δέχεται η χώρα από τη γείτονα.
Οι κρίσεις παύουν να υφίστανται όταν μηδενιστούν τα συμπτώματά τους και ομαλοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική ζωή, γι΄ αυτό χρειάζεται υπομονή από όλους, ψυχραιμία, τήρηση των μέτρων, αλλά και ορθολογική διαχείριση των πόρων από τους αρμόδιους για την ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Βασίλης Μαστρογιάννης

Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου