STAR Κεντρικής Ελλάδας
Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης
Τελευταίες Ειδήσεις

vettas 1Στις 17 Ιανουαρίου 2018 στην Ολομέλεια της Βουλής στα πλαίσια της συζήτησης και ψήφισης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» ο Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Δημήτριος Βέττας τοποθετήθηκε επί των υπό συζήτηση διατάξεων.


Μιλώντας ο Δημήτριος Βέττας, μεταξύ άλλων, παρέθεσε παραδείγματα εφαρμογών του νομοσχεδίου δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε προτάσεις επίλυσης θεμάτων που απασχολούν τον νομό Φθιώτιδας και οι οποίες δύνανται να υλοποιηθούν με τη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων και να γίνουν παραγωγικό έργο που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη βιώσιμης τοπικής επιχειρηματικότητας και στη μεγέθυνση της τοπικής οικονομίας.
Ειδικότερα προτάθηκε σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων του νομού και επισημάνθηκε η ανάγκη αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού της περιοχής μέσω συστήματος τηλεθέρμανσης προκειμένου να καλύψει ενεργειακές ανάγκες σε θέρμανση και σε ζεστό νερό χρήσης του οικιστικού ιστού του νομού, προς τον σκοπό της ενεργειακής αναβάθμισης, η οποία θα αποτελέσει θεμέλιο για οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής:
« Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.
Η θερμότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς. Στη βιομηχανία, σε αγροτικές δραστηριότητες, στη θέρμανση και ψύξη κτιρίων, κάνοντας χρήση ενός μικρού συστήματος τηλεθέρμανσης σε οικισμό ο οποίος βρίσκεται κοντά στη μονάδα επεξεργασίας.
Το παράδειγμα αυτό προτείνει λύση σε ένα από τα μεγάλα προβλήματα του ελαιοπαραγωγικού κλάδου, σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας των ελαιοτριβείων. Θέμα επίκαιρο και δύσκολα αντιμετωπίσιμο αφού η ατομική διαχείριση των αποβλήτων του κάθε ελαιοτριβείου δύσκολα υφίσταται, καθότι ο περιβαλλοντικός εκσυγχρονισμός των πολυάριθμων υπαρχόντων μικρών ελαιοτριβείων είναι πολλές φορές οικονομικά μη προσιτός, με συνέπεια την ύπαρξη περιστατικών μη τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Στην περιοχή του νομού Φθιώτιδας όπου η ελιά κυριαρχεί στην πρωτογενή παραγωγή θα μπορούσε να δημιουργηθεί Ενεργειακή Κοινότητα με μέλη τους φορείς των ελαιοτριβείων μιας περιοχής, τη συμμετοχή των χωρικά αρμοδίων ΟΤΑ α΄ βαθμού, της Περιφέρειας και λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων που θα προσφέρουν την τεχνογνωσία και θα συμβάλουν ενδεχομένως στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή του έργου.
Εξυπακούεται ότι η παραπάνω λύση είναι μια από τις πολυάριθμες τεχνικές μεθόδους για τη διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Η έλλειψη μέχρι σήμερα θεσμικού πλαισίου συνεργασίας των προαναφερομένων φορέων παρεμπόδιζε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων έργων.
Β. .ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ –ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό αριθμό γεωθερμικών πεδίων. Η ενεργειακή εκμετάλλευση των πεδίων αυτών αποτελεί ανάγκη και ταυτόχρονα υποχρέωση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νομός Φθιώτιδας από τον οποίο προέρχομαι, όπου η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, θα εξυπηρετούσε μεγάλο ποσοστό των ενεργειακών αναγκών της περιοχής σε θέρμανση και σε ζεστό νερό χρήσης, μέσω ενός συστήματος τηλεθέρμανσης, γεγονός που θα μπορούσε ταυτόχρονα να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την τουριστική ιαματική ανάπτυξη της περιοχής.
Η δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας με μέλη τους χωρικά αρμοδίους ΟΤΑ α΄ βαθμού, την Περιφέρεια καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα ενδιαφερθούν για το εν λόγω έργο, θα οδηγήσει μέσω της βέλτιστης αποδοτικότητας του ενεργειακού πόρου, προς το σκοπό της ανάπτυξης, ήτοι οικονομικής, τουριστικής, κοινωνικής κλπ. που προβλέπει, αποβλέπει και προωθεί το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου».

https://www.youtube.com/watch?v=dXjj6OY32GQ&feature=youtu.be

 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.