fbpx
MENU
MENU
STAR Κεντρικής Ελλάδας
STAR Κεντρικής Ελλάδας
STARSPORTS.GR

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Συμεών για τα Χριστούγεννα (video)

Μήνυμα προς τους πιστούς, για τα φετινά διαφορετικά Χριστούγεννα έστειλε  ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών, προτρέποντας τους να τα γιορτάσουν με υγειονομική ασφάλεια.

Πολυσέβαστοι Συλλειτουργοί μου Ἅγιοι Πατέρες
Ὁσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Ὁσιώτατες Μοναχὲς
Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ
Πολυαγαπημένα μου πνευματικὰ παιδιά

«Τοῦτό ἐστιν ἡμῖν ἡ πανήγυρις, τοῦτο ἑορτάζομεν σήμερον,
ἐπιδημίαν Θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους, ἵνα πρὸς Θεὸν ἐνδημήσωμεν,
ἢ ἐπανέλθωμεν (οὔτω γὰρ εἰπεῖν οἰκειότερον),
ἵνα τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον ἀποθέμενοι, τὸν νέον ἐνδυσώμεθα».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καὶ παιδιά μου ἀγαπημένα!
Μέσα σὲ αὐτὲς τὶς λίγες λέξεις ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μᾶς περιγράφει
αὐτὸ ποὺ γιορτάζουμε σήμερα ἢ μᾶλλον μᾶς ἐξηγεῖ γιὰ ποιὸ λόγο πανηγυρίζουμε
σήμερα καὶ τὶ σημαίνει αὐτὸ τὸ πανηγύρι γιὰ τὴν ζωή μας.
Ἂν ἡ ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἐξελίχθηκε σὲ οἰκουμενικῶν διαστάσεων φονικὴ πανδημία, ἀποτέλεσε καὶ ἀποτελεῖ γιὰ τὸν 21ο αἰῶνα
αἰτία μίας πρωτόγνωρης ὑγειονομικῆς, οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς, θεσμικῆς καὶ
ἀξιακῆς κρίσης, ἡ «ἐπιδημία τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους», τὸ μυστήριο τῆς Ἐνσάρκωσης, τοῦ Χριστοῦ ἡ Γέννα, τὰ Ἅγια Χριστούγεννα, ἀποτελοῦν τὸ πολυπόθητο
ἐμβόλιο, τὸ φάρμακο, τὴν θεραπεία, τὴν διέξοδο, τὴν ἀπάντηση, τὸ φῶς, τὴν
ἐλπίδα, τὸ τέλος τῆς ἰοβόλου πανδημίας, τὴν ἀφετηρία τῆς πολυπόθητης «κανονικότητας».
Διότι στὸ ταπεινὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ δὲν γεννήθηκε ἀπὸ τὴν Παρθένο ἁπλῶς
μία νέα ζωή, ἀλλὰ γεννήθηκε ἡ ὄντως Ζωή. Δὲν γεννήθηκε ἁπλῶς Αὐτὸς ποὺ θὰ
διέλθει μέσα στὴν τραγωδία τῆς ἀρρώστιας καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου «εὐεργετῶν
καὶ ἰώμενος», ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ θὰ νικήσει «θανάτῳ» αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸν θάνατο.
Γεννήθηκε ἡ δυνατότητα νὰ ἐπανέλθουμε στὴν ὀντολογικὴ μας ἀφετηρία, νὰ
ἐπιστρέψουμε δηλαδὴ στὴν αὐθεντικὴ «κανονικότητα», στὴν κανονικότητα τῆς
«κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ» δημιουργίας μας. Νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ
ἀρχέγονο κάλλος, στὴν πρώτη ὀμορφιά, στὸν Παράδεισο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
Ἄλλωστε αὐτὴ εἶναι ἡ «κανονικότητα»!! Ὁ Παράδεισος!! Ἡ κοινωνία μὲ τὸν
Θεό! Αὐτὴν τὴν κανονικότητα ὅμως τὴν εἴχαμε χάσει πολὺ πρὶν μᾶς ἐπισκεφθεῖ
ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἄλλοι ἰοί, μὲ ἀπόλυτη καὶ ὄχι σχετικὴ θνησιμότητα,
ἄλλοτε μὲ φανερὰ καὶ ἐνεργὰ καὶ ἄλλοτε μὲ ὀρφανά καὶ κεκρυμμένα κρούσματα,
πάντοτε ὅμως μὲ συμπτωματικὰ κρούσματα, εἶχαν διασαλεύσει, πρὸ τοῦ κορωνοϊοῦ, τὴν «κανονικότητα» τῆς σχέσης μας μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο, τόν συνάνθρωπο.
Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ θανατηφόροι ἰοί; Ἡ φιλαυτία, ὁ ἐγωισμός, ἡ ἀτομοκρατία,
ἡ ἰδιοτέλεια, τὸ συμφέρον, ἡ πλεονεξία, ἡ κατάκριση, ἡ συκοφαντία, ἡ διχόνοια
εἶναι μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ἰοὺς, ποὺ ἀρρωσταίνουν τὴν ζωή μας καὶ σπέρνουν τὸν
θάνατο στὶς σχέσεις μας.
Ὅλα τὰ μικρὰ καὶ μεγάλα πάθη, οἱ μικρὲς καὶ μεγάλες ἁμαρτίες, εἶναι τὰ ὑποκείμενα νοσήματα τῆς ἐσφαλμένης χρήσης τῆς ἐλευθερίας μας, καὶ κυρίως ἡ συλλογικὴ καὶ ἀτομικὴ ἀμετανοησία μας, ποὺ λειτουργοῦν ὡς ἐπιβαρυντικὲς
περιστάσεις καὶ αἰτίες, ὥστε ἡ ὑποτιθέμενη μέχρι τὸν κορωνοϊό «κανονική» μας
ζωή νὰ εἶναι μία εἰκονικὴ «κανονικότητα», μία φαινομενικὴ ὑγεία, ποὺ κουβαλοῦσε μέσα της νοσηρότητα καὶ μεταδοτικὴ μολυσματικότητα.
Καὶ ἦλθε ὁ κορωνοϊὸς καὶ ἔφερε τὰ πάνω κάτω. Ἀνέτρεψε σχέδια, προγραμματισμούς, συνήθειες, δεδομένες καταστάσεις, αὐτονόητες ἐλευθερίες, ἀπαραβίαστα
δῆθεν δικαιώματα.
«Τὰ φετινὰ Χριστούγεννα θὰ εἶναι διαφορετικά. Δὲν θὰ εἶναι ὅπως τὰ ξέρετε»!! Πόσες φορὲς κι ἄν δὲν ἀκούσαμε αὐτὴν τὴν φράση, αὐτὴν τὴν προειδοποίηση, αὐτὴν τὴν ἀπόλυτη μὰ καὶ συνάμα ἐλλιπὴ διατύπωση.
Ἐλλιπής, διότι δὲν ἔχει μέσα της πρόταση. Δὲν ἔχει μέσα της ὀσμὴ ζωῆς. Ἔχει
ἐπίκεντρο τὸν θάνατο.
Μὰ τὰ Χριστούγεννα εἶναι τὸ πανηγύρι τῆς ζωῆς!! Χριστούγεννα σημαίνει
ζωή!! Εἶναι ζωή!!
Πῶς λοιπόν, ἀδελφοί μου, θὰ μπορέσουμε πραγματικὰ φέτος νὰ γιορτάσουμε
μὲν ὄντως διαφορετικὰ Χριστούγεννα, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα νὰ γιορτάσουμε Χριστούγεννα;
Ὄχι Χριστούγεννα τῆς κατανάλωσης καὶ τοῦ συνωστισμοῦ, ἀλλὰ πάντως Χριστούγεννα;
Ὄχι Χριστούγεννα ποὺ θὰ σπείρουν θάνατο, ἀλλὰ Χριστούγεννα ποὺ θὰ κομίσουν ζωή;
Μποροῦμε τελικὰ ἐν μέσῳ κορωνοϊοῦ καὶ ἐν μέσῳ πλήθους ἀπαγορεύσεων καὶ
στερήσεων, ἐνδεχομένως ὑπερβολικῶν ἢ καὶ ἀκατανόητων, παρὰ ταῦτα μποροῦμε
τελικὰ νὰ ἑορτάσουμε Χριστούγεννα;
Θὰ ἀπελπιστοῦμε καὶ θὰ ἀπογοητευθοῦμε καὶ θὰ κλειστοῦμε στὸν μουδιασμένο
καὶ μελαγχολικό μας ἑαυτό ἢ θὰ τολμήσουμε ὄντως φέτος νὰ ἑορτάσουμε πράγματι διαφορετικὰ Χριστούγεννα;
Ναί, ἀδελφοί μου!! Θὰ γιορτάσουμε τὰ Ἅγια Χριστούγεννα ἀκόμη καὶ ἐν
μέσῳ κορωνοϊοῦ!! Μποροῦμε νὰ ἑορτάσουμε ὑγειονομικῶς ἀσφαλῆ Χριστούγεννα!! Αὐτὰ εἶναι τὰ πνευματικὰ Χριστούγεννα! Τὰ Χριστούγεννα τῆς Ἐκκλησίας μας!
Μέσα σὲ λίγες φράσεις μᾶς τὰ παρουσιάζει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος:
«Τοιγαροῦν ἑορτάζωμεν, μὴ πανηγυρικῶς, ἀλλὰ θεϊκῶς• μὴ κοσμικῶς, ἀλλ᾽ ὑπερκοσμίως• μὴ τὰ ἡμέτερα, ἀλλὰ τὰ τοῦ ἡμετέρου, μᾶλλον δὲ τὰ τοῦ Δεσπότου• μὴ τὰ
τῆς ἀσθενείας, ἀλλὰ τὰ τῆς ἰατρείας• μὴ τὰ τῆς πλάσεως, ἀλλὰ τὰ τῆς ἀναπλάσεως».
Αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα νὰ ἑορτάσουμε, ἀδελφοί μου γλυκύτατοι καὶ παιδιά
μου ἀγαπημένα! Τὰ θεϊκά, τὰ ὑπερκόσμια, τὰ τοῦ δικοῦ μας Δεσπότου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὰ τῆς ἀναδημιουργίας.
Τὰ Χριστούγεννα τῆς ἰατρείας, καὶ ὄχι τῆς ἀσθενείας!!!
Αὐτὰ εἶναι τὰ Χριστούγεννα τὰ διαφορετικά, τὰ ἀληθινά, ποὺ ἡ δοκιμασία
τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τῶν περιορισμῶν μᾶλλον μᾶς διευκολύνει, παρὰ μᾶς ἐμποδίζει,
γιὰ νὰ τὰ γιορτάσουμε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ζωή μας.
Νὰ ἀναζητήσουμε τὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ ὄχι στὸν θόρυβο τῆς διασκέδασης
καὶ τοῦ συνωστισμοῦ, ἀλλὰ στὴν ἡσυχία τῆς δημιουργικῆς μας αὐτογνωσίας.
Νὰ γεννήσουμε τὸν Χριστὸ στὴν ζωή μας ὄχι μέσα ἀπὸ τὴν ἀχαλίνωτη κατανάλωση ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὴν γεύση τῆς κοινωνίας τῶν οἰκογενῶν μας, τῶν κοντινῶν μας ἀνθρώπων, ποὺ εἶναι εὐκαιρία νὰ γίνουν πραγματικὰ οἰκεῖοι. Ὄχι
ἀδιάφοροι συγκάτοικοι, ἀλλὰ σύντροφοι, συνοδοιπόροι, συγκυρηναῖοι.
Χριστούγεννα τῆς ἰατρείας!! Αὐτὰ χρειαζόμαστε!
Μὲ τὴν συγχώρεση, μὲ τὴν καταλλαγή, μὲ τὴν ὑπομονή, μὲ τὴν ἀτομικὴ
εὐθύνη, μὲ τὴν ἐνσυναίσθηση, μὲ τὴν προσευχή, μὲ τὴν ταπείνωση, μὲ τὸν διάλογο, μὲ τὸ νοιάξιμο γιὰ τὸν ἀδύναμο καὶ τὸν πτωχό, μὲ τὴν ἔμπρακτη φιλανθρωπία καὶ ἐνεργὸ ἐλεημοσύνη, μὲ τὴν εὐγνωμοσύνη μας γιὰ γιατρούς,
νοσηλευτές καὶ ὑγειονομικὸ προσωπικό, ποὺ γιορτάζουν, ὅπως κάθε χρόνο, καὶ
φέτος, Χριστούγεννα μέσα στὰ νοσοκομεῖα καὶ στὶς Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας, μὲ τὴν προσευχή μας ἰδιαίτερα γιὰ ὅσους νοσοῦν, τότε ΝΑΙ!! Αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα θὰ εἶναι τῆς ἰατρείας καὶ ὄχι τῆς ἀσθενείας!!!
Αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα εὔχομαι νὰ ἑορτάσουμε,
ἀδελφοί μου καὶ παιδιά μου ἀγαπημένα!!
Χριστούγεννα τῆς ἰατρείας!
Εὐλογημένα Χριστούγεννα!
Ἀεὶ Χριστούγεννα!
Πάντα Χριστούγεννα!

 

Ακολουθήστε το tvstar.gr στο Google

Όλες οι τελευταίες ειδήσεις του tvstar.gr

Δείτε το ζωντανό πρόγραμμα του STAR Κεντρικής Ελλάδας μέσα από το digitalstar.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

LATEST

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ WEB TV

Slider
Slider
Slider

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Slider
Slider
Slider

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Slider