STAR Κεντρικής Ελλάδας
Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης
Τελευταίες Ειδήσεις

olne xalkida

«Σε «όργιο» ρουσφετολογικών προσλήψεων «ημετέρων» επιδίδεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζοντας το «πάρτι» διορισμών και απευθείας αναθέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα με ενδεικτική την περίπτωση του Οργανισμού Λιμένων Ν. Εύβοιας (ΟΛΝΕ ΑΕ), ο οποίος έχει μετατραπεί σε «όχημα σκανδαλωδών κομματικών προσλήψεων με αδιαφανείς διαδικασίες».

Αυτό υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ο Σίμος Κεδίκογλου σε ερώτηση που κατέθεσε σήμερα προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πράξεων του Οργανισμού.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

«Σε «όργιο» ρουσφετολογικών προσλήψεων «ημετέρων» επιδίδεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζοντας το «πάρτι» διορισμών και απευθείας αναθέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Οργανισμού Λιμένων Ν. Ευβοίας (ΟΛΝΕ ΑΕ) που έχει μετατραπεί σε όχημα σκανδαλωδών κομματικών προσλήψεων με αδιαφανείς διαδικασίες αρχής γενομένης με τη σύσταση Γραφείου Συμβούλων Διοίκησης και Γραφείου Επικοινωνίας-Δημοσίων Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο μάλιστα στελεχώθηκε από άτομο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος εν ενεργεία υπουργού της Εύβοιας.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω απόφαση (αρ. 101/1-8-2017) επικαλείται τα άρθρα 22 παρ. 2 & 3 του ΚΕΟΛ της ΟΛΝΕ ΑΕ βάσει των οποίων προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης νέων οργανικών μονάδων, πλην, όμως, οι όποιες νέες οργανικές μονάδες αποφασισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αρμοδιότητες και οι θέσεις συμβούλων, θα πρέπει πριν τη σύστασή τους να συμπεριληφθούν σε ΦΕΚ (ΦΕΚ τ.ΠΡΑΔΙΤ αρ. φύλλ. 3342/4,11,2016) με τροποποίηση- συμπλήρωσή του.

Στη συνέχεια, με την ίδια απόφαση του ΔΣ του ΟΛΝΕ ΑΕ αποφασίστηκε και η δημιουργία νέων οργανικών θέσεων δηλ. του Τμήματος Γραφείου Επικοινωνίας –ΜΜΕ και Γραφείο Συμβούλων με στελέχωση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων χωρίς να έχει προηγουμένως συμπληρωθεί το σχετικό ΦΕΚ και μάλιστα με απευθείας ανάθεση- πρόσληψη κατά παράβαση του άρθρου 38 παρ. 3 και 4 του ΚΕΟΛ, σύμφωνα με τα οποία: «το προσωπικό προσλαμβάνεται μετά από δημοσίευση προκήρυξης ή πρόσκληση σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία, στην οποία περιλαμβάνονται τα προσόντα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιλογή υποψηφίου.», όπως, άλλωστε, επιτάσσουν οι αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της ισότητας και της ίσης ευκαιρίας συμμετοχής και της αντικειμενικότητας.

Επιπλέον σύμφωνα με την 123/17 απόφαση Δ.Σ. και με ΑΔΑ: ΩΞΘΣΟΞΑΤ-ΣΟΗ και χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία συνήλθε το Δ.Σ του Οργανισμού στις 29-9-2017 όπου και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόσληψη Συμβούλων Διοίκησης ένας εκ των οποίων ως εκπρόσωπο της εταιρείας «OCYANE LTD» με σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατ’ αποκοπή. Ωστόσο η εν λόγω εταιρεία μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ανύπαρκτη καθώς σύμφωνα με τα Βρετανικά Αρχεία η εταιρεία ιδρύθηκε και εγγράφηκε στο επίσημο μητρώο του Companies House στις 24-10-2017!
Όλες οι προσλήψεις που εισηγήθηκε ο νυν πρόεδρος του Οργανισμού έλαβαν χώρα, με απευθείας πρόσληψη και επιπλέον δέσμευση του προϋπολογισμού.

Τον Οκτώβριο του 2017 έγιναν άλλες τρεις προσλήψεις, μία με διάρκεια ενός έτους (μέχρι 4-10-2018) και άλλες δύο για τρεις μήνες μέχρι τέλη του έτους 2017.

Και ναι μεν υπάρχει δυνατότητα η απευθείας ανάθεση για σύμβαση, που το κόστος της ανέρχεται κάτω των 20.000 ευρώ, πλην όμως αυτό ισχύει για το ίδιο έτος προϋπολογισμού και μέχρι την εξάντληση του ποσού αυτό μία μόνο φορά μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος και με πίστωση ενός συγκεκριμένου κωδικού που εν προκειμένω αφορά την υπηρεσία διάθεσης προσωπικού.

Τέλος, στις 29-09-2017 με εισήγηση του προέδρου του ΟΛΝΕ αποφασίστηκε με την αρ. πρωτ.: 129 (ΑΔΑ Ω5ΖΤΟΞΑΤ-ΤΦ5) απόφαση η τροποποίηση της από 21/12/2016 σύμβασης για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας-φύλαξης στον Εμπορικό Λιμένα Χαλκίδας.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Γιατί δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού μέσω διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από το νόμο;

2. Προηγήθηκε τροποποίηση του ΚΕΟΛ ώστε να συσταθούν νέες οργανικές θέσεις για τις ειδικότητες marketing και ΜΜΕ;

3. Ποια η αναγκαιότητα πρόσληψης των συγκεκριμένων ατόμων τη στιγμή που στις 29-09-2017 με άλλη απόφαση (127/2017, ΑΔΑ 6ΣΒΖΟΞΑΤ-ΜΑ3) αποφασίσθηκε η πρόσληψη επιπλέον ατόμων σε διαφορετικές ειδικότητες μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ;

4. Πόσα άτομα επιπλέον προσελήφθηκαν μέσω ΟΑΕΔ, για ποιές ειδικότητες και ποιες ανάγκες του Οργανισμού καλύπτουν;

5. Σε τι ύψος ανέρχεται συνολικά η δαπάνη όλων των συμβάσεων πρόσληψης;

6. Βάσει ποιας εισήγησης ή μελέτης από το αρμόδιο τμήμα που αφορά τη φύλαξη του Εμπορικού Λιμένα αποφασίστηκε η αύξηση των ωρών παροχής υπηρεσιών φύλαξης απο20 σε 170 ώρες μηνιαίως;

7. Γιατί δεν έγινε διαγωνισμός για τις επιπλέον 150 ώρες μηνιαίως ώστε να συμμετέχουν και άλλες εταιρείες με το ίδιο αντικείμενο;

8. Σύμφωνα με την δέσμευση δαπάνης του προϋπολογισμού με ΑΔΑ: ΡΥΗΣΟΞΑΤ-ΥΞΚ που αφορά την τροποποιημένη και υπογεγραμμένη σύμβαση με την ιδιωτική εταιρεία φύλαξης έχουν δαπανηθεί χρήματα και αν ναι με βάση ποια τιμολόγια;

9. Πώς γνώριζε ο Πρόεδρος του Οργανισμού την ονομασία και την ύπαρξη μιας εταιρείας καθώς και του εκπροσώπου αυτής ενώ αυτή δεν είχε ακόμη συσταθεί; Προσκομίστηκαν στο ΔΣ τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τα προσόντα του εκπροσώπου της OCYANE Ltd και τα οποία προβλέπονται στην υπογεγραμμένη από 24-10-2017 σύμβαση μεταξύ του ΟΛΝΕ και του εκπροσώπου; Πραγματοποιήθηκε η πληρωμή της από 9-11-2017 εγκεκριμένης δαπάνης με ΑΔΑ:Ψ92Β0ΞΑΤ-ΖΒ9 όσον αφορά τον ως άνω σύμβουλο;»

 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.