Μια βδοµάδα πίσω, για τις αρχές Απριλίου µετατίθεται, σύµφωνα µε τους αρµόδιους του ΟΠΕΚΕΠΕ, η πληρωµή για την ειδική ενίσχυση βάµβακος του 2016, ύψους περί τα 170 εκατ. ευρώ. Ο χρόνος θεωρείται απαραίτητος, λένε από τον Οργανισµό, προκειµένου να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων από τις παραδόσεις των καλλιεργητών στα εκκοκκιστήρια, να γίνει αντιπαραβολή της παραγωγής, µε τα δηλωµένα προς καλλιέργεια στρέµµατα ώστε να καθοριστεί η τιµή της ειδικής ενίσχυσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Agrenda.

 

Πάντως, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται πως έχουν καθορίσει την καλλιεργούµενη έκταση του 2016 στα 2,343 εκατ. στρέµµατα, γεγονός που φέρνει την ενίσχυση τουλάχιστον στα 74 ευρώ το στρέµµα. Μαζί στην πληρωµή και οι συνδεδεµένες για ζαχαρότευτλα ύψους 6.917.591 ευρώ και σπαράγγια περί τα 1.482.341 ευρώ, αφού πρώτα εκδοθούν οι αποφάσεις µε το ύψος των ενισχύσεων.

Την ίδια ώρα, τίποτα δεν κινείται όσον αφορά την επιστροφή στο πετρέλαιο για το 2015. Ήδη ο Μάρτιος έχει χαθεί, ενώ για οποιαδήποτε πίστωση µέσα στον Απρίλιο, θα πρέπει να ειδοποιηθούν έγκαιρα οι υπάλληλοι του Οικονοµικών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κάτι που -όπως οι ίδιοι λένε- δεν έχει γίνει ακόµα. Άλλωστε, η διαδικασία ορίζει πρώτα έγκριση των πιστώσεων και υπογραφή της απόφασης από τους αρµόδιους υπουργούς, κάτι που για την ώρα δεν φαίνεται να είναι στις άµεσες προτεραιότητες του κυβερνητικού επιτελείου.

Πάντως, ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ρεθύµνης της Ν∆ Γιάννη Κεφαλογιάννη διευκρινίζει ότι «σύµφωνα µε έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων υπολογίστηκε ποσό επιστροφής 32.882.639,40 ευρώ για το 2014 (β’ δόση) σε 239.868 παραγωγούς και για το 2015 σε 443.221 παραγωγούς 90.258.786,86 ευρώ». Μάλιστα, ο υπουργός µεταφέρει τα «βάρη» σχετικά µε τον υπολογισµό του ΕΦΚ και τα ποσά που πιστώθηκαν στο υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο και κατονοµάζει ως υπεύθυνο, αφαιρώντας κάθε υπόνοια ευθύνης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα εξής:

Αποδεσµεύονται 7,34 εκατ. της πρώην ΑΤΕ σε 26.613 αγρότες: Την αποδέσµευση λογαριασµών της πρώην ΑΤΕ, που είχαν δεσµευτεί για την περίοδο 2003-2015 και αφορούν 26.613 αγρότες, οι οποίοι θα λάβουν συνολικά 7,34 εκατ. ευρώ, επιτρέπει απόφαση του υπουργού Β. Αποστόλου. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου «Οι δεσµευµένοι λογαριασµοί αφορούσαν ποσά που είχαν καταβληθεί σε παραγωγούς έναντι -υπό µορφή ταµειακών διευκολύνσεων ή προκαταβολών - για ενισχύσεις και αποζηµιώσεις της ΚΑΠ, Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆ικαιώµατα Ενιαίας Ενίσχυσης, ενισχύσεις ελαιοπαραγωγών καθώς και αποζηµιώσεις πυρόπληκτων».

Μέχρι 31 Μαρτίου εισφορές Ιανουαρίου: Παρατείνεται η προθεσµία καταβολής εισφορών του Ιανουαρίου 2017 των αγροτών, µέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΕΦΚΑ. Αιτία της παράτασης, η χαµηλή µέχρι ώρας εισπραξιµότητα, ενώ ο Οργανισµός καλείται µέσα στις επόµενες 15 µέρες να καλύψει µια «τρύπα» 130 εκατ. ευρώ.

Άδεια στάβλου ως 15 Μαΐου για πληρωµή παλιών βιολογικών: Μέχρι τις 15 Μαΐου 2017 έχουν διορία να εκδώσουν την άδεια στάβλου οι κτηνοτρόφοι που συµµετέχουν στα Βιολογικά της περιόδου 2007-2013 και ως τις 16 Αυγούστου 2017, οι δικαιούχοι της δράσης ∆ιατήρησης Αυτόχθονων Φυλών, ώστε να τους καταβληθεί η ενίσχυση αναδροµικά για όλα τα έτη κατά τα οποία εφαρµόστηκαν οι υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε νέα απόφαση.

Ως τέλος Ιουνίου συνδεδεµένες: Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 (καταληκτική ηµεροµηνία πληρωµών για τις άµεσες ενισχύσεις) θα έχει ολοκληρωθεί η πληρωµή των συνδεδεµένων αναφέρει ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε αφορµή την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε. Το ίδιο απαντά και ο υπουργός Β. Αποστόλου σε ερώτηση του βουλευτή Ν∆ της Λάρισας Μ. Χαρακόπουλου, σχετικά µε τις συνδεδεµένες ζωικών για βοοτρόφους.

Επιστρέφουν ενισχύσεις 920 καπνοπαραγωγοί: Ένα λάθος στη δήλωση καλλιέργειας στοιχίζει τώρα την ενίσχυση του Μέτρου 144 για 920 καπνοκαλλιεργητές όλης της χώρας. Οι παραγωγοί αυτοί καλούνται να επιστρέψουν τις ενισχύσεις που έλαβαν για το µέτρο 144 τις χρονιές 2011, 2012, 2013, επειδή δεν δήλωσαν στη δήλωση καλλιέργειας δεύτερη καλλιέργεια, ως όφειλαν, εξηγεί ο πρόεδρος Καπνοκαλλιεργητών Ροδόπης Ε. Χουσεΐν.

Απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύµατος οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος για πέντε χρόνια µετά την ένταξη στο νέο καθεστώς και την τήρηση βιβλίων

Για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που θα τηρήσουν βιβλία και θα ενταχτούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για πρώτη φορά, η ηµεροµηνία µεταβολής θεωρείται ως πρώτη έναρξη. Από την ηµεροµηνία αυτή και για τα επόµενα 5 έτη θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε νέα εγκύκλιο ΠΟΛ 1037/2017. Υπενθυµίζεται ότι το ποσό του τέλους επιτηδεύµατος φτάνει τα 650 ευρώ ανά αγρότη, ενώ δεν πληρώνουν όσοι εδρεύουν σε χωριά µε πληθυσµό κάτω των 500 κατοίκων ή σε νησιά µε πληθυσµό µέχρι 3.100 κατοίκους.

Ειδικότερα, η ΠΟΛ 1037/2017 έχει ως εξής:
Με την ΠΟΛ. 1053/2014 διευκρινίστηκε ότι, για τις ανάγκες εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 και όσον αφορά την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύµατος, για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που θα ενταχτούν στο κανονικό καθεστώς για πρώτη φορά, η ηµεροµηνία µεταβολής θεωρείται ως πρώτη έναρξη και από την ηµεροµηνία αυτή και για 5 έτη, θα εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύµατος.


Με την ΠΟΛ. 1320/1998 απαλλάσσονταν από την τήρηση βιβλίων οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας που εκµεταλλεύονται σκάφη µέχρι 12 µέτρα και υπάγονται στο ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς ΦΠΑ.

http://www.agronews.gr

 

comments powered by Disqus
×
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ

1.    Η «STAR Α.Ε.», Ραδιοτηλεοπτικός Οργανισμός Κεντρικής Ελλάδας, που εδρεύει στο 4οχλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών, (εφεξής καλούμενη Διοργανώτρια), διοργανώνει διαγωνισμό, σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, όπου θα διανεμηθούν δώρα μέσω κληρώσεως. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα μέσω των ιστοσελίδων του σταθμού www.tvStar.gr και www.starsports.gr.

2.    Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα. (στο εξής οι «Δικαιούμενοι Συμμετοχής ή Συμμετέχοντες»). Για όσους συμμετέχοντες δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη γονικής συγκατάθεσης. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στη STAR Α.Ε., τα μέλη της οικογένειας τους καθώς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας.

3.    Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με τους εξής τρόπους:
Οποιοσδήποτε, Δικαιούμενος Συμμετοχής, που εισέρχεται στις διευθύνσεις www.tvStar.gr και www.starsports.gr,  έχει τη δυνατότητα να δηλώσει συμμετοχή στην κλήρωση για τα δώρα, εφόσον κάνει:
•    Like στη σελίδα του STAR Κεντρικής Ελλάδας στο facebook
•    Like στη δημοσίευση και
•    Share (κοινοποίηση) της δημοσίευσης στο χρονολόγιό του.

4.    Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν από κλήρωση, μέσω της πλατφόρμας random.org, μεταξύ των εγκύρων συμμετοχών, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του.

5.    Τα δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

6.    Οι τυχεροί/τυχερές θα ενημερώνονται από τη δημοσίευση των ονομάτων που θα αναρτάται στις ιστοσελίδες του διαγωνισμού www.tvStar.gr και www.starsports.gr. Οι βεβαιώσεις για τα δώρα θα παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου σχετικού αποδεικτικού, από τα γραφεία της STAR Α.Ε.
(Πληροφορίες: 22310 46725 /  Καθημερινά: 12:30 – 13:30 & 19:00 – 20:00) 

7.    Οι τυχεροί/τυχερές θα πρέπει να παραλάβουν τις βεβαιώσεις για τα δώρα  τους εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης των ονομάτων. Μετά το πέρας των επτά (7) ημερών το δώρα θα παραλαμβάνουν οι επιλαχόντες. Ομοίως, σε περίπτωση που δεν επαληθευτεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του νικητή.

8.    Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των τυχερών στις ιστοσελίδες www.tvStar.gr και www.starsports.gr, σε οποιοδήποτε έντυπο ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι συμμετέχοντες, δια της υποβολής δήλωσης συμμετοχής συναινούν ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα για τη δημοσίευση του ονόματός τους ή για τη χρήση του σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Αναφορικά με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, θα τηρηθεί από τη Διοργανώτρια απόλυτη εχεμύθεια και δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα απολύτως λόγο παρά μόνο για τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το email των συμμετεχόντων για την αποστολή ενημερωτικού υλικού που αφορά τη συγκεκριμένη ενέργεια, ή σχετικές προωθητικές ενέργειες που πρόκειται να διεξαγάγει η ίδια. Η επεξεργασία όλων των δεδομένων θα γίνει με βάση τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Νόμος περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

9.    Η Διοργανώτρια τηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους της κλήρωσης ή να μεταθέσει την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης κατά την κρίση της, να παρατείνει ή να συντομεύσει τη διάρκεια του, ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια της Ενέργειας και χωρίς προειδοποίηση, με την δημοσίευση νεότερης ανακοίνωσης στις προαναφερόμενες ιστοσελίδες.
Οι ως άνω τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες.

10.    Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: προσβολή από ιούς υπολογιστών, παράνομη ενέργεια ή επέμβαση, απάτη, τεχνικά προβλήματα, επηρεάζεται προσωρινώς η ομαλή εξέλιξη του διαγωνισμού.

11.    Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την τροποποίηση ή αλλοίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή του καθορισμού του νικητή. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα απώλυται αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

12.    Οι παρόντες όροι θα είναι ανηρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια των διαγωνισμών στις ιστοσελίδες www.tvStar.gr και www.starsports.gr, που διατηρεί η διοργανώτρια στο διαδίκτυο.

13.    Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Λαμβάνοντας μέρος στην κλήρωση, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.tvStar.gr ή www.starsports.gr από την Διοργανώτρια και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.

14.    Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.

×
×
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.