STAR Κεντρικής Ελλάδας
Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης
Τελευταίες Ειδήσεις

IMX 3.Mitropolits Xalkidos Eleni Pnevmatikou Bakarozou 001Το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος συγκείμενον εκ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, ως Προέδρου και των μελών αυτού Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου
π. Ηλία Αγιαννίτη - Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Χαλκίδος, Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου
π. Γεωργίου Μωραΐτη - Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δοκού,                                          κ. Λάμπρου Γκάνη –ΔικηγόρουΧαλκίδος, κ. Κωνσταντίνου Αθάνατου - Οικονομολόγου, κ. Δημητρίου Κακάτσου
και κ. Αντωνίου Μπακάλη – Εκκλησιαστικών Συμβούλων, παρουσία και του Γραμματέως αυτού
Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου Καλύβα, συνήλθεν εκτάκτως, σήμερον, Παρασκευήν 2αν Φεβρουαρίου 2018 και ώραν 15.00, εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Μετά την καθιερωμένην προσευχήν, ο
Σεβασμιώτατος Πρόεδρος απευθύνθηκε εις τα Μέλη του Συμβουλίου, ειπών τα εξής:
_«Αγαπητοί Πατέρες και αγαπητοί αδελφοί και εκλεκτοί Σύμβουλοι, μετά πολλής της συγκινήσεως, σας αναγγέλλω
την προ ολίγου κοίμησιν της μεγάλης Ευεργέτιδος της Ιεράς μας Μητροπόλεως αειμνήστου Ελένης Μπακαρόζου-Πνευματικού. Η αείμνηστος υπήρξε επί πολλά έτη Μέλος του υπό την Προεδρίαν μας τελούντος Διοικητικού
Συμβουλίου του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου «Όσιος Ιωάννης ο Ρώσσος» της Ιεράς Μητροπόλεως και, εκ της
θέσεως αυτής, προσέφερε ανεκτιμήτους υπηρεσίας υπέρ της ευοδώσεως των σκοπών του Ιδρύματος και της στοργικής περιθάλψεως των γερόντων, χάριν των οποίων προσέφερε όχι μόνον τον χρόνον και τον κόπον της, αλλά πολλάκις και υλικά αγαθά και χρήματα. Επίσης με συγκινητική, αξιέπαινη και αξιομίμητη προθυμία, ‘‘άνοιξε’’ το σπίτι της, μαζί με τον αδελφόν της κύριον Άγγελον Πνευματικόν και εις το ιδιόκτητον κτίριον της οικογενείας Πνευματικού, εφιλοξένησεν επί σειράν ετών δωρεάν τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως και μέχρι σήμερον εις τον ίδιον χώρον, τον τόσο ζεστό και φιλόξενο, στεγάζονται πολλές ποιμαντικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες και υπηρεσίες της Ιεράς Μητροπόλεως. Όθεν, παρακαλώ να καταθέσουμε όλοι την ταπεινήν μας προσευχήν υπέρ της
αναπαύσεως της μακαρίας ψυχής της εν σκηναίς δικαίων και εν χώρα ζώντων και, εις ένδειξιν της οφειλομένης τιμής, να παρευρεθώμεν εις την Νεκρώσιμον Ακολουθίαν και να εκφράσωμεν εις τον επίσης μεγάλον Ευεργέτην και φίλον
ειλικρινή της Ιεράς Μητροπόλεως, κατά σάρκα αδελφόν της κύριον Άγγελον Πνευματικόν, Στρατηγόν ε.α. και πρώην
Βουλευτήν και την αγαπητήν σύζυγόν του και τους συγγενείς των, θερμότατες συλλυπητήριες ευχές και δημοσιεύσωμεν το παρόν ψήφισμα»._Κατόπιν τούτων, το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, συστοιχούμενον προς την
εισήγησιν του Σεβασμιωτάτου Προέδρου αυτού, Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου, απεφάσισεν ομοφώνως τα εξής:
1. Να παρευρεθή σύσσωμον εις την Νεκρώσιμον Ακολουθίαν, εις ένδειξιν της οφειλομένης τιμής,
2. Να καταθέση την ταπεινήν του προσευχήν υπέρ της αναπαύσεως της μακαρίας ψυχής της Ελένης Μπακαρόζου-
Πνευματικού, εν σκηναίς δικαίων και εν χώρα ζώντων,
3. Να εκφράση εις τον μεγάλον Ευεργέτην και φίλον ειλικρινή της Ιεράς Μητροπόλεως, κατά σάρκα αδελφόν της
κύριον Άγγελον Πνευματικόν, Στρατηγόν ε.α. και πρώην Βουλευτήν και την αγαπητήν σύζυγόν του και τους
συγγενείς των, θερμότατες συλλυπητήριες ευχές.
4. Να αναγνωσθή το παρόν ψήφισμα, κατά την ώραν της Εξοδίου Ακολουθίας της μεταστάσης και
5. Να δημοσιευθή το παρόν ψήφισμα εις τα τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΨΗΦΙΣΜΑ
To Διοικητικόν Συμβούλιον του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου -Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) της Ιεράς
Μητροπόλεως Χαλκίδος «Όσιος Ιωάννης Ο Ρωσσος» συνήλθεν εκτάκτως, σήμερον, την 2αν Φεβρουαρίου 2018, ημέραν Παρασκευήν και ώραν 17:00 εις τα γραφεία του Ιδρύματος, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Προέδρου αυτού, Μητροπολίτου Χαλκίδος κ.κ. Χρυσοστόμου, επί τω θλιβερώ αγγέλματι της κοιμήσεως
της Ελένης Πνευματικού – Μπακαρόζου, διατελεσάσης επί πολλά έτη μέλος αυτού και η οποία πολλάς υπηρεσίας
προσέφερεν εις το Ίδρυμα του Γηροκομείου, ου μόνον ως μέλος αυτού, αλλά και μέσω τακτικών χρηματικών
προσφορών προς αυτό και απεφάσισεν ομοφώνως τα κάτωθι:
1. Να παρακολουθήση σύσσωμον την κηδείαν της.
2.Να διαβιβάση τα θερμά συλλυπητήρια του Ιδρύματος εις την οικογένειάν της.
3. Να δημοσιευθή το παρόν ψήφισμα εις τον τοπικόν τύπον.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.