fbpx
STAR Κεντρικής Ελλάδας
Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης
Τελευταίες Ειδήσεις

sarakiotis vouliΤην άμεση ένταξη των λογιστών στον κατάλογο των υποστηριζόμενων επαγγελματικών κλάδων από την Ελληνική Πολιτεία, ζητάει με ερώτησή του από τους Υπουργούς Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα, και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γ. Βρούτση, ο Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Φθιώτιδας, κ. Γιάννης Σαρακιώτης.

Στο πλαίσιο της ερώτησής του, ο Βουλευτής Φθιώτιδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κάνει αναφορά στις ήδη γνωστές, προς τους αρμόδιους Υπουργούς, επισημάνσεις εκπροσώπων των λογιστών σε σχέση με τις δυσχέρειες που ήδη αντιμετωπίζουν και οι οποίες εκτιμάται ότι θα επιταθούν κατά το προσεχές διάστημα, αφού ο κλάδος τους θα κληθεί να επωμιστεί δυσβάσταχτο φορτίο, εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης που έχει ανακύψει με την κλιμακούμενη έξαρση του κορονοϊού.

Μάλιστα, ο κ. Σαρακιώτης επεσήμανε ότι θα έπρεπε ήδη να έχει καταστεί παραπάνω από σαφές στους Υπουργούς της Κυβέρνησης το γεγονός ότι, οι λογιστές δεν εξαιρούνται των επαγγελματικών κλάδων που έχουν περιέλθει σε ιδιαίτερα δεινή θέση αυτή την περίοδο, καθώς επηρεάζονται άμεσα από την κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας των πελατών τους. Για τους παραπάνω λόγους ο Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Φθιώτιδας απηύθυνε τα ακόλουθα ερωτήματα:

 1. Προτίθεται το Υπουργείο να εντάξει άμεσα τον εν λόγω κλάδο (Κ.Α.Δ. 69.20) στον κατάλογο των ήδη ενταγμένων Κ.Α.Δ. σε συμπληρωματική σας απόφαση;
 2. Προτίθεται το Υπουργείο να διευκολύνει τους επαγγελματίες λογιστές με την παροχή ρευστότητας μέσω άτοκης χρηματοδότησης από τις τράπεζες, με την εγγύηση του κράτους, η οποία και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων τους;
 3. Προτίθεται να προχωρήσει σε αναστολή του χρόνου της υποχρέωσης υποβολής φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων για τουλάχιστον δύο (2) μήνες (Μαρτίου – Απριλίου), με επανεξέταση, πέραν της αναστολής των καταβολών των πληρωτέων αυτών υποχρεώσεων για 4 μήνες, λόγω του εκτάκτου φόρτου εργασίας που ήδη έχει προκύψει και θα ενταθεί κατά το προσεχές διάστημα;
 4. Προτίθεται να μεριμνήσει για την αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων μηνός Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου του τρέχοντος έτους, χωρίς το συνυπολογισμό τόκων και προσαυξήσεων;
 5. Δεδομένης της σχεδόν καθολικής απαγόρευσης των δια ζώσης συναλλαγών, προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να σταματήσουν προσωρινά οι ελεγκτές να ζητούν προσκόμιση δικαιολογητικών ή να δοθεί οδηγία για χρονική παράταση διενέργειας των σχετικών ελέγχων, πλην των περιπτώσεων που υφίσταται ο κίνδυνος παραγραφής του φορολογικού ελέγχου;
 6. Υπάρχουν εκ μέρους των αρμοδίων Υπουργείων προβλέψεις για μη χαθεί σε περίπτωση καθυστερήσεων η για λογαριασμό των εν λόγω επαγγελματιών, θεσπισθείσα από την Κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (ν. 4611/2019) ρύθμιση των 120 δόσεων και άλλες αντίστοιχες ρυθμίσεις τόσο σε ασφαλιστικές όσο και σε φορολογικές ληξιπρόθεσμες οφειλές;

Το κείμενο της Ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

Υπουργό Οικονομικών

Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Ένταξη του κλάδου των λογιστών στον κατάλογο των Κ.Α.Δ. που θα υποστηριχθούν από την Ελληνική Πολιτεία»

             Η πανδημία του κορονοϊού πλήττει ισχυρά όλες τις κοινωνικές ομάδες και σχεδόν όλους τους επαγγελματικούς κλάδους στη χώρα μας. Μείζονα προτεραιότητα για όλους μας είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Όμως, μετά και τα έως τώρα εξαγγελθέντα μέτρα, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκε σειρά κλάδων και επαγγελμάτων στους Κ.Α.Δ., παρατηρείται ότι δε βρίσκεται και ο κλάδος των ασκούντων δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου – παροχή φορολογικών συμβουλών (Κ.Α.Δ. 69.20). Παρά τις εκ μέρους των εκπροσώπων του κλάδου, ήδη γνωστές προς εσάς, αλλά και δημοσίως διατυπωθείσες επισημάνσεις σε σχέση με τις δυσχέρειες που ήδη αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες που τον απαρτίζουν, οι οποίες και εκτιμάται βάσιμα ότι θα επιταθούν κατά το προσεχές διάστημα, επελέγη εκ μέρους των συναρμοδίων Υπουργείων η μη συμπερίληψη του στον κατάλογο των έως και σήμερα ενταγμένων κατηγοριών επαγγελματιών.

            Διατηρούσαμε την πεποίθηση ότι, θα καθίστατο σαφής και ευδιακρίτως αντιληπτή η δυσκολία στην οποία έχουν περιέλθει οι εν λόγω επαγγελματίες, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από την κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας των πελατών τους. Επειδή, αποτελεί κοινή παραδοχή ότι την κρίση πρέπει να την ξεπεράσει η χώρα προασπίζοντας τα συμφέροντα όλων των επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων. Επειδή, ο εν λόγω κλάδος θα κληθεί να επωμιστεί δυσβάσταχτο φορτίο εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης που έχει ανακύψει. Επειδή, κατέχει εξέχουσα σημασία η κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό διασφάλιση της απρόσκοπτης και χωρίς συνέπειες συνέχιση της άσκησης του επαγγέλματός των λογιστών.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

 • Προτίθεται το Υπουργείο να εντάξει άμεσα τον εν λόγω κλάδο (Κ.Α.Δ. 69.20) στον κατάλογο των ήδη ενταγμένων Κ.Α.Δ. σε συμπληρωματική σας απόφαση;
 • Προτίθεται το Υπουργείο να διευκολύνει τους επαγγελματίες λογιστές με την παροχή ρευστότητας μέσω άτοκης χρηματοδότησης από τις τράπεζες, με την εγγύηση του κράτους, η οποία και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων τους;
 • Προτίθεται να προχωρήσει σε αναστολή του χρόνου της υποχρέωσης υποβολής φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων για τουλάχιστον δύο (2) μήνες (Μαρτίου – Απριλίου), με επανεξέταση, πέραν της αναστολής των καταβολών των πληρωτέων αυτών υποχρεώσεων για 4 μήνες, λόγω του εκτάκτου φόρτου εργασίας που ήδη έχει προκύψει και θα ενταθεί κατά το προσεχές διάστημα;
 • Προτίθεται να μεριμνήσει για την αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων μηνός Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου του τρέχοντος έτους, χωρίς το συνυπολογισμό τόκων και προσαυξήσεων;
 • Δεδομένης της σχεδόν καθολικής απαγόρευσης των δια ζώσης συναλλαγών, προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να σταματήσουν προσωρινά οι ελεγκτές να ζητούν προσκόμιση δικαιολογητικών ή να δοθεί οδηγία για χρονική παράταση διενέργειας των σχετικών ελέγχων, πλην των περιπτώσεων που υφίσταται ο κίνδυνος παραγραφής του φορολογικού ελέγχου;
 • Υπάρχουν εκ μέρους των αρμοδίων Υπουργείων προβλέψεις για μη χαθεί σε περίπτωση καθυστερήσεων η για λογαριασμό των εν λόγω επαγγελματιών ρύθμιση των 120 δόσεων και άλλες αντίστοιχες ρυθμίσεις τόσο σε ασφαλιστικές όσο και σε φορολογικές ληξιπρόθεσμες οφειλές;

Ο ερωτών Βουλευτής

Σαρακιώτης Ιωάννης

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.