fbpx
STAR Κεντρικής Ελλάδας
Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης
Τελευταίες Ειδήσεις

Δημόσια συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας, την Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 • Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Θηβαίων.
 • Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Π/Υ οικ. έτους 2019.
 • Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Α’ τριμήνου οικ.έτους 2019.
 • Λήψη απόφασης για την αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στη Δ.Ε. Θίσβης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΕΠΣΧΑΑ) ΦΕΚ 2464/β/3-12-2008 (Σχετ. η υπ’ αριθ. 19/2019 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).
 • Έγκριση για την απευθείας αγορά τριών ακινήτων στην οδό Σμύρνης και τριών οικοπέδων στην οδό Πλάτωνος στο Συνοικισμό Θήβας, με σκοπό τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου και Πλατείας και Παιδικής Χαράς και ορισμός εκτιμητικής επιτροπής της αξίας αυτών (πλειοψηφία 2/3 των μελών του Δ.Σ.).
 • Λήψη απόφασης για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης των Δ.Ε. Θήβας, Πλαταιών, Θίσβης και Βαγίων του Δήμου Θηβαίων σε ιδιώτη λόγω αδυναμίας υλοποίησης τους με το υπάρχον προσωπικό του Δήμου και με ίδια μέσα (απόλυτη πλειοψηφία).
 • Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων στο Κοιμητήριο της συνοικίας Πυρίου μετά από σχετικό αίτημα (απόλυτη πλειοψηφία).
 • Έκφραση γνώμης για τις προτεινόμενες μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων (θέμα από αναβολή).
 • Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς το ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση της χρήσης στο Δήμο Θηβαίων, τμήματος της λίμνης της Αλυκής για τη δημιουργία χώρων άθλησης, παιδικής χαράς, πρασίνου και στάθμευσης.
 • Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ της εταιρείας «ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.» στη θέση «Όρμος Χρυσαϊτη» Δ.Ε. Θίσβης Δήμου Θηβαίων, που αφορά τη μετατόπιση – επέκταση – αύξηση δυναμικότητας μονάδας υδατοκαλλιέργειας και μετατόπιση – εκσυγχρονισμό αυτόματου συστήματος ταΐσματος εντός ζώνης αιγιαλού.
 • Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μηνιαίων δόσεων για την καταβολή οφειλών προς το Δήμο Θηβαίων από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις.
 • Έγκριση πρακτικού Εκτιμητικής Επιτροπής για τον καθορισμό της αξίας προσκυρωτέας δημοτικής έκτασης εμβαδού 1,18τ.μ., που παρεμβάλλεται μεταξύ της οδού Ηρακλέους στη Θήβα, Ο.Τ. 279-281 και ακινήτου ιδιοκτησίας Δημητρίου Φουστέρη και Ευσταθίας Μπόβαλη, στην ιδιοκτησία των τελευταίων.
 • Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την πράξη «Βελτίωση της υφιστάμενης οδού από το Ύπατο έως την Ι.Μ.Σαγματά» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση ξύλινης κατασκευής που έχει κατασκευαστεί επί της παραλίας στον Αγ.Βασίλειο Καπαρελλίου για την εν συνεχεία αδειοδότησή της.
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Οδοποιίας Αμπελοχωρίου».
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο : «Τσιμεντόστρωση οδού στην Τ.Κ. Ξηρονομής (από οικία Ε.Σκαλή – Πλ. Δέλα ως νεκροταφείο).
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από ταχυδιυλιστήριο έως Δεξαμενή Δομβραίνας».
 • Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Συντήρησης ασφαλτοστρωμένων δρόμων Τ.Κ. Θίσβης της Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων».
 • Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Τσιμεντόστρωση δρόμων Τ.Κ. Θίσβης της Δ.Ε.Θίσβης του Δήμου Θηβαίων».
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην περιοχή Αγ.Τριάδα».
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου γηπέδου τέννις στην Τ.Κ. Ξηρονομής».
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ".
 • Έγκριση Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Δημοτικών οδών Δ.Ε. Βαγίων 2017».
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή Παιδικής Χαράς Πλατείας Δήμου Θηβαίων».
 • Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου : «Βελτίωση υφιστάμενης οδού από το Ύπατο έως την Ι.Μ. Σαγματά».
 • Λήψη απόφασης για την αναπλήρωση αναδόχου για το έργο "Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην περιοχή Αγ. Τριάδα".
 • Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους των έργων που εκτελούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Θηβαίων, για το έτος 2019.
 • Λήψη απόφασης για την κυκλοφοριακή σύνδεση με απότμιση πεζοδρομίου που αφορά συνεργείο αυτοκινήτων του κ. Μπάκα Σωτηρίου, στην οδό Λοξής Φάλαγγος 74, Ο.Τ. 252 στη Θήβα.
 • Λήψη απόφασης για την κυκλοφοριακή σύνδεση με απότμιση πεζοδρομίου που αφορά συνεργείο αυτοκινήτων του Αντωνίου Πέτρου, στην οδό Ποτνίων στο Ο.Τ. 696 στη Θήβα.
 • Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Δίρκης 46 έμπροσθεν της εισόδου της οικίας της κ. Δελβενακιώτη Ευαγγελίας.
 • Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Βουρδουμπά έμπροσθεν της εισόδου ακινήτου ιδιοκτησίας της κ. Συροπούλου - Μπασιάκου Βικεντίας.
 • Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου για αγροτική αποθήκη στη θέση «Παλιά Σωτήρα» της περιοχής Πυρίου στη Θήβα του Δήμου Θηβαίων.
 • Έγκριση για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Χαρτοματσίδη Ελευθέριο του Ιωάννη, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Μουρικίου του Δ.Θηβαίων.
 • Αποδοχή πίστωσης ποσού 101.130,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2019 – Β’ κατανομή» και κατανομή αυτού (Χρηματ. Εντολή 28508/2019).

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.